صنایع پلاستیک و پلیمر

ساخت نانوکامپوزیت‌های رسانا توسط محققان کشور

ساخت نانوکامپوزیت‌های رسانا توسط محققان کشور اخبار پلیمر به نقل از مهرنیوز: محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، فیلم‌های رسانایی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته اند که نامزدهای بالقوه‌ای جهت کاربرد…
بیشتر ...
پلیمر

ساخت نانوکامپوزیت الکترونیک انعطاف‌پذیر توسط محققان ایرانی

ساخت نانوکامپوزیت الکترونیک انعطاف‌پذیر توسط محققان ایرانی فناوری‌های همگرا به همت محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، فیلم‌های رسانایی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده است که نامزدهای بالقوه‌ای جهت کاربرد…
بیشتر ...