برچسب زده شده با : صنعت چوب
دانشگاه شرقی فنلاند، استفاده مواد مایع زائد پیدا شده در صنعت چوب و جنگل در کامپوزیت های پلاستیکی

دانشگاه شرقی فنلاند: مواد مایع زائد پیدا شده در صنعت چوب و جنگل در کامپوزیت های پلاستیکی استفاده می شود یک روش نوین در اضافه کردن مواد مایع زائد از صنعت چوب به کامپوزیت های پلاستیکی (WPSc) قبل از تولید در یک مطالعه جدید از دانشگاه شرقی فنلاند توسعه داده شد . این مطالعه همچنین […]

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر