برچسب زده شده با : صنعت خودرو
شرکت مشاوره آلمانی در مورد جزییات کاربرد پلاستیک در صنعت خودرو

شرکت مشاوره آلمانی در مورد جزییات کاربرد پلاستیک در صنعت خودرو و بازار ۱۵ میلیون تنی و همچنان در حال رشد آن گزارش می دهد. صنعت خودرو یک بازار پویا و در حال رشد برای پلاستیک است: علاوه بر این که در حال حاضر بیش از ۱٫۲ میلیارد انواع وسایل نقلیه در جهان وجود دارد […]

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر