به نقل از وب سایت انجمن پلیمر ایران، دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر امسال در تهران و در دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ آبانماه…
بیشتر ...