کشف منبع بزرگ دیگری از زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آرام

کشف منبع بزرگ دیگری از زباله‌های پلاستیک

اخبار صنعت پلاستیک  به نقل از ایسنا:

کارشناسان محیط زیست وجود منطقه‌ای دیگر از تجمع قطعات زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آرام را تایید کردند.

کارشناسان اظهار داشتند: وجود دومین منطقه از تجمع قطعات زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آرام تایید شده که ناحیه‌ای به وسعت بیش از دو میلیون کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد.


 بیشتربدانید:                              قیمت روز پلاستیک های مهندسی

 بیشتربدانید:                              قیمت روز مواد پلاستیک

 بیشتربدانید:                              قیمت روز مواد پلیمری آف گرید


کارشناسان بیان کردند: این منطقه از زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آرام جنوبی همچون زباله‌های شناور در اقیانوس آرام شمالی بر اثر ترکیب چرخشی جریان آب و باد به نام چرخاب به وجود آمده و موجب انباشت زباله‌های پلاستیکی در این منطقه شده است.

“چارلز مور” از موسسه تحقیقات دریایی “آلگالیتا”، گفت: در مشاهدات خود از منطقه با انبوهی از قطعات پلاستیک روبرو شدیم.

بیشتر پلاستیک‌های مشاهده شده در این منطقه کیسه‌های خرید و بطری‌های آب نبوده‌اند بلکه قطعات پلاستیکی خردی بوده‌اند که از دانه‌های برنج هم کوچکتر هستند.

به گزارش ساینس الرت، به گفته محققان این ذرات کوچک پلاستیکی بسیار ریز هستند و جمع‌آوری و پاکسازی آنها بسیارسخت است و به همین دلیل برای اولین قدم باید از ورود آنها به اقیانوس‌ها جلوگیری کرد.

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز
Author Rating
51star1star1star1star1star
https://ppn247.com/wp-content/uploads/2017/07/57488966.jpghttps://ppn247.com/wp-content/uploads/2017/07/57488966-150x150.jpgپلاستیک و پلیمرپلاستیکاخبار پلاستیک,بطری های پلاستیکی,کارگاه‌های بازیافتکشف منبع بزرگ دیگری از زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آراماخبار صنعت پلاستیک  به نقل از ایسنا: کارشناسان محیط زیست وجود منطقه‌ای دیگر از تجمع قطعات زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آرام را تایید کردند.کارشناسان اظهار داشتند: وجود دومین منطقه از تجمع قطعات زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس آرام تایید شده که ناحیه‌ای...اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر