قیمت روز پلاستیک های مهندسی

قیمت روز مواد پلاستیک

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

نام پلیمرگریدتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6)KN136ساده بی رنگ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)U166ERکوپلا۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)AESZ4تایوان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)F223آکلون -Akulon۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)B70LBASF – آلمان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)۲۵BT۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶,۶ (PA66)A70LBASF – آلمان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)A70SBASF – آلمان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)NA40 NL E۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۴٫۶TW 371Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۴,۶TW 441Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۱۲L20LEMS۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶,۱۲PA 6 12۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۴٫۶TW 341Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱-۶۳۶۵۸Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱FBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)۱۰۱FNC010Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱TBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱LBKB080Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱NC 010 DZytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)FG 101 NC 010Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)RSLC 1010NC010Zytel(زایتل)۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)K125DSM-آکلون۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)F136DSM-آکلون۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 GR 30 N100تکومیدالیاف دار۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 NLEتکومیدساده۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۱۲L16LEMS۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)K224-G6تقویت شده با الیاف شیشهDSM-آکلون۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۶ (PA66)۲۱SPCVydyne۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶۱۲۶۱۲۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی آمید ۶ (PA6)U160ERکرهکوپلا۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)K300Kolonهستافرم۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)N109 LD۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)FM090۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)SB35۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)PO20 NL MB۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)M90۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)MC90۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)۵۱۱DP-BK 402۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)۵۰۰P NC 010Delrin-دلرین۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی استال (POM)۵۰۱S NC010Delrin-دوپونت۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)PC 1100هنامحاوی آنتی یو وی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۱۱۰ PCchi mei – تایوان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۳۱۱۳۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۳۱۲۷۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)ET UV 130۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۲۸۰۷بایر آلمان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۹۴۱۵بایر آلمان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۶۲۶۵بایر آلمان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۵۰۰RGELexan۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۹۲۰GELexan۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۱۶۶FGELexan۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۱۰۲۳Rسامسونگ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)PGPC 0712پتروشیمی خوزستان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)PGPC 1215پتروشیمی خوزستان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)PGPC 1518پتروشیمی خوزستان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۲۴۰۵۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۲۴۴۷۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۳۰۲۵۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۱۸۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کربنات (PC)۱۵۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی کرینات (PC)۱۱۰۰بدون یو وی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 205اکریلیک۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 207اکریلیک۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 211اکریلیک۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی متیل متاکریلات (PMMA)V020آکریلیک۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی متیل متاکریلات (PMMA)۸۳۰LGآکریلیک۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی متیل متاکریلات (PMMA)VH-001Mitsubishi۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۵۰۲۰۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)PB70۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۱۱۰۰-۲۱۱Xتایوان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC670LG۱۳۹۷/۰۱/۳۰
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC370LG۱۳۹۷/۰۱/۳۰
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC565LG۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۱۶۱۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VS 430۱۸%- هونام۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 910۲۸% – هنام۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)ES 18002۱۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۲۸۲۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 800۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۷۳۵۰Formosa۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 FSamsung-Total۱۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 SSamsung Total۱۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA900۲۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۵۲۸۲۸%۱۳۹۷/۰۱/۳۰
PC/ABS۶۶۰۰SABICFlame Retardant۱۳۹۷/۰۱/۳۰
کامپاند پلی اتیلنIPG-PE۱۳۹۷/۰۱/۳۰
کامپاند پلی پروپیلنIPG-PP۱۳۹۷/۰۱/۳۰
کامپاند پلی آمیدIPG-PA۱۳۹۷/۰۱/۳۰
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PA30GF۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PP30GF۱۳۹۷/۰۱/۳۰

 

کلمات کلیدی مرتبط:

فروش پلی آمید ۶

قیمت روز مستربچ

قیمت پلی اتیلن سبک

قیمت مواد اولیه پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی در بورس

قیمت مواد پلی استایرن

پرشین پلاستیک قیمت مواد

 

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر