قیمت روز پلاستیک های مهندسی

فروش انواع پلی آمید ۶، ۶٫۶ و ۱۲

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۹ صبح تا ۹ شب

نام پلیمرگریدتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6)KN136ساده بی رنگ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)U166ERکوپلا۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)AESZ4تایوان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)F223آکلون -Akulon۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)B70LBASF – آلمان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)۲۵BT۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66)A70LBASF – آلمان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)A70SBASF – آلمان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)NA40 NL E۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۴٫۶TW 371Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۴,۶TW 441Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۱۲L20LEMS۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶,۱۲PA 6 12۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۴٫۶TW 341Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱-۶۳۶۵۸Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱FBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)۱۰۱FNC010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱TBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱LBKB080Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱NC 010 DZytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)FG 101 NC 010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)RSLC 1010NC010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)K125DSM-آکلون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)F136DSM-آکلون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 GR 30 N100تکومیدالیاف دار۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 NLEتکومیدساده۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۱۲L16LEMS۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)K224-G6تقویت شده با الیاف شیشهDSM-آکلون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۲۱SPCVydyne۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶۱۲۶۱۲۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی آمید ۶ (PA6)U160ERکرهکوپلا۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)K300Kolonهستافرم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)N109 LD۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)FM090۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)SB35۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)PO20 NL MB۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)M90۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)MC90۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)۵۱۱DP-BK 402۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)۵۰۰P NC 010Delrin-دلرین۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استال (POM)۵۰۱S NC010Delrin-دوپونت۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)PC 1100هنامحاوی آنتی یو وی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۱۱۰ PCchi mei – تایوان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۳۱۱۳۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۳۱۲۷۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)ET UV 130۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۲۸۰۷بایر آلمان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۹۴۱۵بایر آلمان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۶۲۶۵بایر آلمان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۵۰۰RGELexan۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۹۲۰GELexan۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۱۶۶FGELexan۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۱۰۲۳Rسامسونگ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)PGPC 0712پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)PGPC 1215پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)PGPC 1518پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۲۴۰۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۲۴۴۷۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۳۰۲۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۱۸۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کربنات (PC)۱۵۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی کرینات (PC)۱۱۰۰بدون یو وی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 205اکریلیک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 207اکریلیک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 211اکریلیک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)V020آکریلیک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)۸۳۰LGآکریلیک۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA)VH-001Mitsubishi۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۵۰۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)PB70۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۱۱۰۰-۲۱۱Xتایوان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC670LG۱۳۹۶/۰۵/۲۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC370LG۱۳۹۶/۰۵/۲۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC565LG۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۱۶۱۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VS 430۱۸%- هونام۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 910۲۸% – هنام۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)ES 18002۱۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۲۸۲۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 800۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۷۳۵۰Formosa۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 FSamsung-Total۱۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 SSamsung Total۱۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA900۲۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۵۲۸۲۸%۱۳۹۶/۰۵/۲۹
PC/ABS۶۶۰۰SABICFlame Retardant۱۳۹۶/۰۵/۲۹
کامپاند پلی اتیلنIPG-PE۱۳۹۶/۰۵/۲۹
کامپاند پلی پروپیلنIPG-PP۱۳۹۶/۰۵/۲۹
کامپاند پلی آمیدIPG-PA۱۳۹۶/۰۵/۲۹
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PA30GF۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PP30GF۱۳۹۶/۰۵/۲۹
Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star