قیمت روز پلاستیک های مهندسی

فروش انواع پلی آمید ۶، ۶٫۶ و ۱۲

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۲۴ ساعته

نام پلیمرگریدتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6)KN136ساده بی رنگ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)U166ERکوپلا۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)AESZ4تایوان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)F223آکلون -Akulon۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)B70LBASF – آلمان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)۲۵BT۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶,۶ (PA66)A70LBASF – آلمان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)A70SBASF – آلمان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)NA40 NL E۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۴٫۶TW 371Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۴,۶TW 441Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۱۲L20LEMS۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶,۱۲PA 6 12۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۴٫۶TW 341Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱-۶۳۶۵۸Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱FBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)۱۰۱FNC010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱TBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱LBKB080Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱NC 010 DZytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)FG 101 NC 010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)RSLC 1010NC010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)K125DSM-آکلون۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)F136DSM-آکلون۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 GR 30 N100تکومیدالیاف دار۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 NLEتکومیدساده۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۱۲L16LEMS۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)K224-G6تقویت شده با الیاف شیشهDSM-آکلون۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۶ (PA66)۲۱SPCVydyne۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶۱۲۶۱۲۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی آمید ۶ (PA6)U160ERکرهکوپلا۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)K300Kolonهستافرم۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)N109 LD۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)FM090۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)SB35۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)PO20 NL MB۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)M90۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)MC90۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)۵۱۱DP-BK 402۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)۵۰۰P NC 010Delrin-دلرین۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی استال (POM)۵۰۱S NC010Delrin-دوپونت۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)PC 1100هنامحاوی آنتی یو وی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۱۱۰ PCchi mei – تایوان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۳۱۱۳۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۳۱۲۷۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)ET UV 130۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۲۸۰۷بایر آلمان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۹۴۱۵بایر آلمان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۶۲۶۵بایر آلمان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۵۰۰RGELexan۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۹۲۰GELexan۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۱۶۶FGELexan۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۱۰۲۳Rسامسونگ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)PGPC 0712پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)PGPC 1215پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)PGPC 1518پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۲۴۰۵۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۲۴۴۷۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۳۰۲۵۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۱۸۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کربنات (PC)۱۵۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی کرینات (PC)۱۱۰۰بدون یو وی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 205اکریلیک۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 207اکریلیک۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 211اکریلیک۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA)V020آکریلیک۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA)۸۳۰LGآکریلیک۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA)VH-001Mitsubishi۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۵۰۲۰۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)PB70۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۱۱۰۰-۲۱۱Xتایوان۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC670LG۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC370LG۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC565LG۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۱۶۱۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VS 430۱۸%- هونام۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 910۲۸% – هنام۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)ES 18002۱۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۲۸۲۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 800۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۷۳۵۰Formosa۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 FSamsung-Total۱۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 SSamsung Total۱۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA900۲۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۵۲۸۲۸%۱۳۹۶/۰۳/۳۱
PC/ABS۶۶۰۰SABICFlame Retardant۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کامپاند پلی اتیلنIPG-PE۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کامپاند پلی پروپیلنIPG-PP۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کامپاند پلی آمیدIPG-PA۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PA30GF۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PP30GF۱۳۹۶/۰۳/۳۱


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star