قیمت روز پلاستیک های مهندسی

برای خرید انواع پلیمرها با ما در تماس باشید.

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۲۴ ساعته

 

نام پلیمر گرید تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6) KN136 ساده بی رنگ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) U166ER کوپلا ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) AESZ4 تایوان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) F223 آکلون -Akulon ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) B70L BASF – آلمان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) ۲۵BT ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶,۶ (PA66) A70L BASF – آلمان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) A70S BASF – آلمان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) NA40 NL E ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۴٫۶ TW 371 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۴,۶ TW 441 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۱۲ L20L ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶,۱۲ PA 6 12 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۴٫۶ TW 341 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱-۶۳۶۵۸ Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱FBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) ۱۰۱FNC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱TBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱LBKB080 Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱NC 010 D Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) FG 101 NC 010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) RSLC 1010NC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) K125 DSM-آکلون ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) F136 DSM-آکلون ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 GR 30 N100 تکومید الیاف دار ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 NLE تکومید ساده ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۱۲ L16L ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶ (PA6) K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه DSM-آکلون ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۲۱SPC Vydyne ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی آمید ۶۱۲ ۶۱۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) K300 Kolon هستافرم ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) N109 LD ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) FM090 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) SB35 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) PO20 NL MB ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) M90 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) MC90 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) ۵۱۱DP-BK 402 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) ۵۰۰P NC 010 Delrin-دلرین ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی استال (POM) ۵۰۱S NC010 Delrin-دوپونت ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) PC 1100 هنام حاوی آنتی یو وی ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۱۱۰ PC chi mei – تایوان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۳۱۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۳۱۲۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ET UV 130 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۲۸۰۷ بایر آلمان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۹۴۱۵ بایر آلمان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۶۲۶۵ بایر آلمان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۵۰۰R GE Lexan ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۹۲۰ GE Lexan ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۱۶۶F GE Lexan ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۱۰۲۳R سامسونگ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۲۴۰۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۲۴۴۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۳۰۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۱۸۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کربنات (PC) ۱۵۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی کرینات (PC) ۱۱۰۰ بدون یو وی ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 205 اکریلیک ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 207 اکریلیک ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 211 اکریلیک ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی متیل متاکریلات (PMMA) V020 آکریلیک ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی متیل متاکریلات (PMMA) ۸۳۰ LG آکریلیک ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی متیل متاکریلات (PMMA) VH-001 Mitsubishi ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۵۰۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) PB70 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۱۱۰۰-۲۱۱X تایوان ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC670 LG ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC370 LG ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC565 LG ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۱۶ ۱۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VS 430 ۱۸%- هونام ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 910 ۲۸% – هنام ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ES 18002 ۱۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۲۸ ۲۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 800 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۷۳۵۰ Formosa اتیل منیل استات ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 F Samsung-Total ۱۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 S Samsung Total ۱۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA900 ۲۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۵۲۸ ۲۸% ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
PC/ABS ۶۶۰۰ SABIC Flame Retardant ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
کامپاند پلی اتیلن IPG-PE ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
کامپاند پلی پروپیلن IPG-PP ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
کامپاند پلی آمید IPG-PA ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PA30GF ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PP30GF ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star