قیمت روز پلاستیک های مهندسی

نام پلیمر گرید تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6) KN136 ساده بی رنگ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) U166ER کوپلا ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) AESZ4 تایوان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) F223 آکلون -Akulon ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) B70L BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) ۲۵BT ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶,۶ (PA66) A70L BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) A70S BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) NA40 NL E ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۴٫۶ TW 371 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۴,۶ TW 441 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۱۲ L20L ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶,۱۲ PA 6 12 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۴٫۶ TW 341 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱-۶۳۶۵۸ Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱FBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) ۱۰۱FNC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱TBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱LBKB080 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱NC 010 D Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) FG 101 NC 010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) RSLC 1010NC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) K125 DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) F136 DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 GR 30 N100 تکومید الیاف دار ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 NLE تکومید ساده ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۱۲ L16L ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶ (PA6) K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۲۱SPC Vydyne ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی آمید ۶۱۲ ۶۱۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) K300 Kolon هستافرم ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) N109 LD ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) FM090 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) SB35 Formosa ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) PO20 NL MB ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) M90 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) MC90 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) ۵۱۱DP-BK 402 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) ۵۰۰P NC 010 Delrin-دلرین ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استال (POM) ۵۰۱S NC010 Delrin-دوپونت ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) PC 1100 هنام حاوی آنتی یو وی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۱۱۰ PC chi mei – تایوان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۳۱۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۳۱۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ET UV 130 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۲۸۰۷ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۹۴۱۵ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۶۲۶۵ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۵۰۰R GE Lexan ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۹۲۰ GE Lexan ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۱۶۶F GE Lexan ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۱۰۲۳R سامسونگ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۲۴۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۲۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۳۰۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۱۸۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کربنات (PC) ۱۵۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی کرینات (PC) ۱۱۰۰ بدون یو وی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 205 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 207 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 211 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA) V020 آکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA) ۸۳۰ LG آکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی متیل متاکریلات (PMMA) VH-001 Mitsubishi ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۵۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) PB70 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۱۱۰۰-۲۱۱X تایوان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC670 LG ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC370 LG ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC565 LG ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۱۶ ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VS 430 ۱۸%- هونام ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 910 ۲۸% – هنام ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ES 18002 ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۲۸ ۲۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 800 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۷۳۵۰ Formosa اتیل منیل استات ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 F Samsung-Total ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 S Samsung Total ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA900 ۲۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۵۲۸ ۲۸% ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
PC/ABS ۶۶۰۰ SABIC Flame Retardant ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
کامپاند پلی اتیلن IPG-PE ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
کامپاند پلی پروپیلن IPG-PP ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
کامپاند پلی آمید IPG-PA ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PA30GF ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PP30GF ۱۳۹۵/۱۲/۰۱


منبع