قیمت روز پلاستیک های مهندسی

نام پلیمر گرید تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6) KN136 ساده بی رنگ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) U166ER کوپلا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) AESZ4 تایوان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) F223 آکلون -Akulon ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) B70L BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) ۲۵BT ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶,۶ (PA66) A70L BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) A70S BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) NA40 NL E ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۴٫۶ TW 371 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۴,۶ TW 441 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۱۲ L20L ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶,۱۲ PA 6 12 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۴٫۶ TW 341 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱-۶۳۶۵۸ Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱FBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) ۱۰۱FNC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱TBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱LBKB080 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱NC 010 D Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) FG 101 NC 010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) RSLC 1010NC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) K125 DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) F136 DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 GR 30 N100 تکومید الیاف دار ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 NLE تکومید ساده ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۱۲ L16L ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶ (PA6) K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۲۱SPC Vydyne ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی آمید ۶۱۲ ۶۱۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) K300 Kolon هستافرم ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) N109 LD ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) FM090 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) SB35 Formosa ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) PO20 NL MB ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) M90 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) MC90 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) ۵۱۱DP-BK 402 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) ۵۰۰P NC 010 Delrin-دلرین ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استال (POM) ۵۰۱S NC010 Delrin-دوپونت ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) PC 1100 هنام حاوی آنتی یو وی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۱۱۰ PC chi mei – تایوان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۳۱۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۳۱۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ET UV 130 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۲۸۰۷ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۹۴۱۵ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۶۲۶۵ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۵۰۰R GE Lexan ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۹۲۰ GE Lexan ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۱۶۶F GE Lexan ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۱۰۲۳R سامسونگ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۲۴۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۲۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۳۰۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۱۸۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کربنات (PC) ۱۵۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی کرینات (PC) ۱۱۰۰ بدون یو وی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 205 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 207 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 211 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA) V020 آکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA) ۸۳۰ LG آکریلیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی متیل متاکریلات (PMMA) VH-001 Mitsubishi ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۵۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) PB70 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۱۱۰۰-۲۱۱X تایوان ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC670 LG ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC370 LG ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC565 LG ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۱۶ ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VS 430 ۱۸%- هونام ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 910 ۲۸% – هنام ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ES 18002 ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۲۸ ۲۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 800 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۷۳۵۰ Formosa اتیل منیل استات ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 F Samsung-Total ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 S Samsung Total ۱۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA900 ۲۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۵۲۸ ۲۸% ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
PC/ABS ۶۶۰۰ SABIC Flame Retardant ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
کامپاند پلی اتیلن IPG-PE ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
کامپاند پلی پروپیلن IPG-PP ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
کامپاند پلی آمید IPG-PA ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PA30GF ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PP30GF ۱۳۹۵/۱۲/۱۸


منبع