قیمت روز پلاستیک های مهندسی

قیمت روز مواد پلاستیک

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

نام پلیمرگریدتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6)KN136ساده بی رنگ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)U166ERکوپلا۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)AESZ4تایوان۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی آمید ۶ (PA6)F223آکلون -Akulon۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)B70LBASF – آلمان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)۲۵BT۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66)A70LBASF – آلمان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)A70SBASF – آلمان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)NA40 NL E۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۴٫۶TW 371Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۴,۶TW 441Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۱۲L20LEMS۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶,۱۲PA 6 12۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۴٫۶TW 341Stanyl-DSMNylon 46۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱-۶۳۶۵۸Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱FBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66)۱۰۱FNC010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۰۱TBKB009Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱LBKB080Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66)۱۰۱NC 010 DZytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)FG 101 NC 010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)RSLC 1010NC010Zytel(زایتل)۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)K125DSM-آکلون۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)F136DSM-آکلون۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 GR 30 N100تکومیدالیاف دار۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)NB 40 NLEتکومیدساده۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۱۲L16LEMS۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)K224-G6تقویت شده با الیاف شیشهDSM-آکلون۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66)۲۱SPCVydyne۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶۱۲۶۱۲۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6)U160ERکرهکوپلا۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی استال (POM)K300Kolonهستافرم۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)N109 LD۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)FM090۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)SB35۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)PO20 NL MB۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)M90۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)MC90۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)۵۱۱DP-BK 402۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)۵۰۰P NC 010Delrin-دلرین۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی استال (POM)۵۰۱S NC010Delrin-دوپونت۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)PC 1100هنامحاوی آنتی یو وی۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۱۱۰ PCchi mei – تایوان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۳۱۱۳۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۳۱۲۷۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)ET UV 130۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۲۸۰۷بایر آلمان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۹۴۱۵بایر آلمان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۶۲۶۵بایر آلمان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۵۰۰RGELexan۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۹۲۰GELexan۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۱۶۶FGELexan۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۱۰۲۳Rسامسونگ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)PGPC 0712پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)PGPC 1215پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)PGPC 1518پتروشیمی خوزستان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۲۴۰۵۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۲۴۴۷۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۳۰۲۵۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۱۸۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کربنات (PC)۱۵۲۲OFF1خوزستان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی کرینات (PC)۱۱۰۰بدون یو وی۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 205اکریلیک۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 207اکریلیک۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 211اکریلیک۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)V020آکریلیک۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA)۸۳۰LGآکریلیک۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی متیل متاکریلات (PMMA)VH-001Mitsubishi۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۵۰۲۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)PB70۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)۱۱۰۰-۲۱۱Xتایوان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC670LG۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC370LG۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC565LG۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۱۶۱۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VS 430۱۸%- هونام۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 910۲۸% – هنام۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)ES 18002۱۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۳۲۸۲۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 800۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۷۳۵۰Formosa۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 FSamsung-Total۱۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 SSamsung Total۱۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA900۲۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)۱۵۲۸۲۸%۱۳۹۶/۱۲/۱۹
PC/ABS۶۶۰۰SABICFlame Retardant۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کامپاند پلی اتیلنIPG-PE۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کامپاند پلی پروپیلنIPG-PP۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کامپاند پلی آمیدIPG-PA۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PA30GF۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PP30GF۱۳۹۶/۱۲/۱۹

 

کلمات کلیدی مرتبط:

فروش پلی آمید ۶

قیمت روز مستربچ

قیمت پلی اتیلن سبک

قیمت مواد اولیه پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی در بورس

قیمت مواد پلی استایرن

پرشین پلاستیک قیمت مواد

 

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر