قیمت روز پلاستیک های مهندسی

 

نام پلیمر گرید تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروزرسانی
پلی آمید ۶ (PA6) KN136 ساده بی رنگ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) U166ER کوپلا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) AESZ4 تایوان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) F223 آکلون -Akulon ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) B70L BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) ۲۵BT ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66) A70L BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) A70S BASF – آلمان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) NA40 NL E ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۴٫۶ TW 371 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۴,۶ TW 441 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۱۲ L20L ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶,۱۲ PA 6 12 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۴٫۶ TW 341 Stanyl-DSM Nylon 46 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱-۶۳۶۵۸ Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱FBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶٫۶ (PA66) ۱۰۱FNC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۰۱TBKB009 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱LBKB080 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶,۶ (PA66) ۱۰۱NC 010 D Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) FG 101 NC 010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) RSLC 1010NC010 Zytel(زایتل) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) K125 DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) F136 DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 GR 30 N100 تکومید الیاف دار ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) NB 40 NLE تکومید ساده ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۱۲ L16L ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶ (PA6) K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه DSM-آکلون ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۱۶۶۹۰ نچرال الیاف دار ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۶ (PA66) ۲۱SPC Vydyne ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی آمید ۶۱۲ ۶۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) K300 Kolon هستافرم ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) N109 LD ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) FM090 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) SB35 Formosa ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) PO20 NL MB ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) M90 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) MC90 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) ۵۱۱DP-BK 402 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) ۵۰۰P NC 010 Delrin-دلرین ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استال (POM) ۵۰۱S NC010 Delrin-دوپونت ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) PC 1100 هنام حاوی آنتی یو وی ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۱۱۰ PC chi mei – تایوان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۳۱۱۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۳۱۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ET UV 130 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۲۸۰۷ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۹۴۱۵ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۶۲۶۵ بایر آلمان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۵۰۰R GE Lexan ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۹۲۰ GE Lexan ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۱۶۶F GE Lexan ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۱۰۲۳R سامسونگ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۲۴۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۲۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۳۰۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۱۸۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کربنات (PC) ۱۵۲۲OFF1 خوزستان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی کرینات (PC) ۱۱۰۰ بدون یو وی ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 205 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 207 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA) CM 211 اکریلیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA) V020 آکریلیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی متیل متاکریلات (PMMA) ۸۳۰ LG آکریلیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۵۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) PB70 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ۱۱۰۰-۲۱۱X تایوان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC670 LG ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC370 LG ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE) LC565 LG ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۱۶ ۱۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VS 430 ۱۸%- هونام ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 910 ۲۸% – هنام ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ES 18002 ۱۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۳۲۸ ۲۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA 800 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۷۳۵۰ Formosa اتیل منیل استات ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 F Samsung-Total ۱۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) E 180 S Samsung Total ۱۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) VA900 ۲۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن وینیل استات (EVA) ۱۵۲۸ ۲۸% ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
PC/ABS ۶۶۰۰ SABIC Flame Retardant ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
کامپاند پلی اتیلن IPG-PE ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
کامپاند پلی پروپیلن IPG-PP ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
کامپاند پلی آمید IPG-PA ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PA30GF ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه) IPG-PP30GF ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


منبع