مواد پلیمری آف گرید

قیمت روز مواد پلاستیک

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HDPE 52518 OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولمارون۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول تزریقیگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500 OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF1گرانولمارون۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۲۱۰۷OFFگرانولپتروشیمی جم۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE-100 OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۴B04-OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3 – off 1گرانولپتروشیمی باختر۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲B02 – offگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF2گرانولمارون۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولجم۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFF1گرانولامیرکبیر۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TC Off1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک(LDPE)۲۱۰۰OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFFگرانولکردستان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TX-OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰K OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲Offگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۲OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJ OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰D OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE۲۲۵۰۱OFF2گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)PYI 250 OFF 1پودر۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)V30S OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۶۰۷۰OFFگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۵۵۰J offگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R60 OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)ZR 230C OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R40 OFF1پودر۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340R OFF1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)PET BG OFF 2گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)سوپر برایتگرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)ُTG1گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG2گرانول۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۲پودر۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۱پودر۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PVC OFF gradeپودر۱۳۹۶/۱۲/۱۹


کلمات کلیدی مرتبط:

آف گرید چیست

قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پلی اتیلن

قیمت مواد پتروشیمی در بازار

قیمت روزانه مواد پلیمری

قیمت مواد پلی پروپیلن

قیمت abs گلپایگان

قیمت مواد abs

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر