مواد پلیمری آف گرید

برای خرید انواع پلیمرها با ما در تماس باشید.

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۹ صبح تا ۹ شب

 

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HDPE 52518 OFF1گرانول۴,۱۵۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولمارون۴,۲۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول تزریقیگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF1گرانولمارون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۲۱۰۷OFFگرانولپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE-100 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۴B04-OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3 – off 1گرانولپتروشیمی جم۴,۲۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲B02 – offگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF2گرانولمارون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲OFFگرانول۴,۰۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولجم۴,۱۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFF1گرانولامیرکبیر۴,۵۸۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TC Off1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک(LDPE)۲۱۰۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E OFFگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFFگرانولکردستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲OFF1گرانول۴,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TX-OFFگرانول۴,۴۹۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰K OFFگرانول۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۱۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲Offگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۲OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJ OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰D OFFگرانول۴,۶۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE۲۲۵۰۱OFF2گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)PYI 250 OFF 1پودر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)V30S OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۶۰۷۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۵۵۰J offگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R60 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)ZR 230C OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R40 OFF1پودر۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)PET BG OFF 2گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641گرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)سوپر برایتگرانول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۲پودر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۱پودر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PVC OFF gradeپودر۱۳۹۶/۰۵/۲۹


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star