مواد پلیمری آف گرید

قیمت روز مواد پلاستیک

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HDPE 52518 OFF1گرانول۴,۳۷۰۱۳۹۶/۰۶/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولمارون۴,۵۳۰۱۳۹۶/۰۶/۱۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول تزریقیگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF1گرانولمارون۴,۳۳۰۱۳۹۶/۰۶/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۲۱۰۷OFFگرانولپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE-100 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۴B04-OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3 – off 1گرانولپتروشیمی باختر۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲B02 – offگرانول۴,۵۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF2گرانولمارون۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲OFFگرانول۴,۰۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولجم۴,۵۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFF1گرانولامیرکبیر۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TC Off1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک(LDPE)۲۱۰۰OFFگرانول۵,۱۱۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E OFFگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFFگرانولکردستان۵,۰۳۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲OFF1گرانول۵,۰۷۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TX-OFFگرانول۵,۰۲۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰K OFFگرانول۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۱۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲Offگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۲OFF1گرانول۴,۲۲۰۱۳۹۶/۰۵/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJ OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰D OFFگرانول۵,۱۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE۲۲۵۰۱OFF2گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)PYI 250 OFF 1پودر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)V30S OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۶۰۷۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۵۵۰J offگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R60 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)ZR 230C OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R40 OFF1پودر۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340R OFF1گرانول۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۶/۰۷
پلی اتیلن ترفتالات (PET)PET BG OFF 2گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641گرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن ترفتالات (PET)سوپر برایتگرانول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۲پودر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۱پودر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)PVC OFF gradeپودر۱۳۹۶/۰۷/۲۴

کلمات کلیدی مرتبط:

آف گرید چیست

قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پلی اتیلن

قیمت مواد پتروشیمی در بازار

قیمت روزانه مواد پلیمری

قیمت مواد پلی پروپیلن

قیمت abs گلپایگان

قیمت مواد abs

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star