مواد پلیمری آف گرید

برای خرید انواع پلیمرها با ما در تماس باشید.

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۲۴ ساعته

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HDPE 52518 OFF1گرانول۴,۱۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولمارون۴,۴۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول تزریقیگرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF1گرانولمارون۴,۰۲۰۱۳۹۶/۰۳/۰۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۲۱۰۷OFFگرانولپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE-100 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۴B04-OFF1گرانول۴,۱۷۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3 – off 2گرانولپتروشیمی جم۴,۲۷۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲B02 – offگرانول۴,۲۸۰۱۳۹۶/۰۳/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF2گرانولمارون۳,۹۷۰۱۳۹۶/۰۳/۰۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲OFFگرانول۴,۷۲۰۱۳۹۶/۰۳/۰۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TC Off1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سبک(LDPE)۲۱۰۰OFFگرانول۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E OFFگرانول۴,۳۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFFگرانولکردستان۴,۳۲۰۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲Offگرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۲OFF1گرانول۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJ OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)PYI 250 OFF 1پودر۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)V30S OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۶۰۷۰OFFگرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۵۵۰J offگرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R60 OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)ZR 230C OFF1گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)PET BG OFF 2گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641گرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)سوپر برایتگرانول۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۲پودر۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۱پودر۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پلی وینیل کلراید (PVC)PVC OFF gradeپودر۱۳۹۶/۰۳/۳۱


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star