مواد پلیمری آف گرید

قیمت روز مواد پلاستیک

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HDPE 52518 OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولمارون۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰ OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول تزریقیگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500 OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF1گرانولمارون۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۲۱۰۷OFFگرانولپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE-100 OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۴B04-OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3 – off 1گرانولپتروشیمی باختر۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲B02 – offگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF2گرانولمارون۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولجم۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFF1گرانولامیرکبیر۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TC Off1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک(LDPE)۲۱۰۰OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰H OFFگرانولکردستان۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TX-OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰K OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲Offگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۲OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJ OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰D OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE۲۲۵۰۱OFF2گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)PYI 250 OFF 1پودر۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)V30S OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۶۰۷۰OFFگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)۵۵۰J offگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R60 OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)ZR 230C OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R40 OFF1پودر۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340R OFF1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن ترفتالات (PET)PET BG OFF 2گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن ترفتالات (PET)سوپر برایتگرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG1گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG2گرانول۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۲پودر۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف ۱پودر۱۳۹۷/۰۱/۳۰
پلی وینیل کلراید (PVC)PVC OFF gradeپودر۱۳۹۷/۰۱/۳۰


کلمات کلیدی مرتبط:

آف گرید چیست

قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پلی اتیلن

قیمت مواد پتروشیمی در بازار

قیمت روزانه مواد پلیمری

قیمت مواد پلی پروپیلن

قیمت abs گلپایگان

قیمت مواد abs

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر