۹۵/۱۲/۲۲

تولید ساختارهای سه بعدی پلیمری با روش جدید

اخبار و مقالات پلاستیک و پلیمر

پلیمرهای با حافظه شکلی در برابر محرک های خارجی مانند نور و گرما تغییر شکل می دهند. شیمیدان ها مواد فعالی را به ورقه های پلیمری اضافه می کنند که بر اساس محرک تغییر شکل می دهند. معمولا مواد فعال در نواحی قرار میگیرند که انحنا یا خمیدگی در آن قسمت ورقه مد نظر است.

 

———————————————————————————————————-

بیشتر بدانید : انواع پلیمر

بیشتر بدانید : برتریت تولیدکنندگان پلیمر

———————————————————————————————————-

 

دانشمندان نشان داده اند که میتوان نواحی مجاور این مواد فعال را هم تغییر شکل داد. آنها از یک پرینتر جوهر افشان برای طرح دادن روی ورقه پلیمری استفاده کردند و مشاهده کردند نواحی داری جوهر، اشعه فروسرخ را بیشتر جذب می کند. با گرم کردن، نواحی که با جوهر پوشش داده شده است، شیرینک می کنند و باعث ایجاد تنش داخلی در نواحی مجاور بدون جوهر می شوند.
با تغییر الگوی جوهر روی ورقه های پلی استایرن میتوان انواع مختلفی از ساختارهای سه بعدی تولید کرد.

منبع

https://ppn247.com/wp-content/uploads/2017/03/photo_2017-03-11_10-20-36-1024x927.jpghttps://ppn247.com/wp-content/uploads/2017/03/photo_2017-03-11_10-20-36-150x150.jpgپلاستیک و پلیمرپلیمراخبار,اخبار پلاستیک,پتروشیمی,پلاستیک,پلیمر,خبرگزاری,خبرگزاری صنایع,خبرگزاری صنایع پلاستیک,صنایع پلاستیک۹۵/۱۲/۲۲ تولید ساختارهای سه بعدی پلیمری با روش جدیدپلیمرهای با حافظه شکلی در برابر محرک های خارجی مانند نور و گرما تغییر شکل می دهند. شیمیدان ها مواد فعالی را به ورقه های پلیمری اضافه می کنند که بر اساس محرک تغییر شکل می دهند. معمولا مواد فعال در نواحی...اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر