شما اینجا هستید
پلیمر » تجارت محصولات پتروشیمی در اتحادیه اروپا

تجارت محصولات پتروشیمی در اتحادیه اروپا

اخبار پلیمر به نقل از “خبرگزاری نیپنا”، تجارت محصولات پتروشیمی در سراسر دنیا رقابت را افزایش می دهد، انگیزه ای برای توسعه بازارهای جدید از طریق ابداع و نوآوری به وجود می آورد و همچنین کارایی تولید را بهبود می بخشد.

اما فراتر از همه این موارد، به بهبود کیفیت زندگی بشر کمک می کند.

صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا، به عنوان یک بازیگر مهم که به طور تاریخی نقش مهمی را در این صنعت جهانی ایفا می کرده است، همچنان از مزایای افزایش فرصت های تجاری بهره مند می شود.

  نمودار ۱ نشان می دهد که صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا پس از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، در سال ۲۰۱۳ بهبود قابل توجهی را ثبت کرد و در این سال خالص مازاد تجارت محصولات پتروشیمی در این اتحادیه به رقمی بیش از ۲/۴۸ میلیارد یورو رسید.

همچنین این صنعت در سال ۲۰۱۴ مازاد تجاری بالغ بر ۳/۴۳ میلیارد یورو را ثبت کرد و در سال ۲۰۱۵ حتی وضعیت بهتر هم شد و میزان مازاد تجاری به ۳/۴۴ میلیارد یورو رسید.

سال ۲۰۱۶ اما از همه این سال ها بهتر بود:

مازاد تجاری صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا با کشورهای خارج از این اتحادیه در حدود ۳/۴۷ میلیارد یورو ارزش گذاری شد که حاکی از این است که مازاد تجاری این اتحادیه به میزان ۹/۲ میلیارد یورو نسبت به سال ۲۰۱۵ بهبود یافت.

داده های این نمودار حاکی از این است که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به خارج از این منطقه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲/۱۴۶ میلیارد یورو بوده است که نسبت به رقم ۴/۱۴۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱/۰- درصد کاهش یافته است.

میزان واردات محصولات پتروشیمی از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ نیز ۹۹ میلیارد یورو ارزش گذاری شده است که نسبت به رقم ۱/۱۰۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است (کاهش به میزان ۳- درصد). دلیل افزایش شدید مازاد تجاری در سال ۲۰۱۶ نیز همین بوده که میزان کاهش واردات بسیار بیشتر از میزان کاهش صادرات بوده است.

نمودار ۱- میزان مازاد تجاری صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶

منبع: CeficChemdata International 2016

حجم تجارت خارجی اتحادیه اروپا با کشور ثالث به تفکیک بخش

همانطور که در بخش قبل گفته شد، میزان صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۱۶ به رقمی بالغ بر ۲/۱۴۶ میلیارد یورو رسید.

محصولات تخصصی پتروشیمی بزرگترین بخش صادرکننده است که تقریبا یک سوم صادرات صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.

فرآورده های پتروشیمی نیز دومین بخش بزرگ صادرکننده در این صنعت است که تقریبا ۲۷ درصد از صادرات این صنعت را تشکیل می دهد، بخش بعدی نیز بخش تولید انواع پلیمر است که ۱۷ درصد از کل صادرات صنعت پتروشیمی را به خود اختصاص می دهد.

بخش محصولات پایه غیر ارگانیک نیز با ۷ درصد سهم کمترین سهم از صادرات را داشته است.

همانطور که در نمودار ۲ در مورد واردات نیز میزان واردات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ به ۹۹ میلیارد یورو رسید.

فرآورده های پتروشیمی با سهم ۳۶ درصدی بزرگترین بخش واردکننده بوده است. رتبه بعدی نیز به محصولات پتروشیمی تخصصی و پلیمرها نیز تعلق می گیرد که سهم هر یک از آنها از کل واردات صنعت پتروشیمی به ترتیب ۲۴ و ۲۰ درصد بوده است.

بخش محصولات پتروشیمی مصرفی نیز با ۷ درصد کوچکترین واردکننده در صنعت پتروشیمی بوده است.

نمودار ۲- اکثر بخش های صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا با مازاد تجاری مواجه بوده اند

منبع: CeficChemdata International 2016

در سال ۲۰۱۶ مازاد تجاری صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در حدود ۳/۴۷ میلیارد یورو بوده است.

تحلیل تراز تجاری این منطقه حاکی از این است که در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا بخش محصولات شیمیایی تخصصی، محصولات پتروشیمی مصرفی، پلیمرها و فرآورده های پتروشیمی بیشترین مازاد تجاری را داشته است، اگرچه محصولات پایه غیرارگانیک با کسری مازاد تجاری مواجه بوده اند.

علاوه بر این عملکرد صنعت پتروشیمی هم در بخش مواد اولیه و هم در بخش فروش محصولات تولیدی به تجارت آزاد و بازارهای باز بستگی دارد. این صنعت به طور روزافزون به مجتمع هایی اتکا دارد که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و به نوبه خود در زنجیره ارزش بازار جهانی نیز مشارکت می کنند.

جریان تجارت خارجی اتحادیه اروپا با ۱۰ شریک تجاری برتر خارج از اتحادیه

جریان تجارت خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای خارج از اتحادیه، با محاسبه مجموع صادرات و واردات به دست آمده است که تقریبا در حدود ۲/۲۴۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ ارزش گذاری شده است.

۱۰ شریک تجاری برتر اتحادیه اروپا تقریبا ۷۱ درصد از تجارت خارجی این صنعت را در همان سال به خود اختصاص داده بودند.

ایالات متحده آمریکا با فاصله زیاد بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ بوده است.

این کشور در حدود ۶/۳۰ میلیارد یورو از محصولات پتروشیمی تولید شده در اتحادیه اروپا را خریداری کرد و در همین حال حدود ۲۳ میلیارد یورو از واردات این اتحادیه را نیز تامین کرده است.

سهم ایالات متحده آمریکا از کل تجارت محصولات پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ در حدود ۲۲ درصد بوده است.

انتظار می رود که در پنج سال آینده جریان های تجارت فرا آتلانتیکی به شکل قابل توجهی تغییر کند.

این به دلیل این است که رونق تولید گاز شیل در ایالات متحده آمریکا باعث ایجاد ظرفیت های جدید قابل توجهی در این منطقه شده است.

در حال حاضر چین نیز دومین شریک تجاری اتحادیه اروپاست و تقریبا ۸/۹ درصد از تجارت محصولات پتروشیمی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

چین تبدیل به پر رونق ترین بازار محصولات پتروشیمی در دنیا شده است و جذابیت سرمایه گذاری بسیار بالایی نیز برای سرمایه گذاران این صنعت دارد.

در حالی که شرکت های پتروشیمی چین به تدریج تمرکز تولید خود را به تولید محصولات پتروشیمی تخصصی اختصاص می دهند، اما هنوز هم چین برای سال های متمادی یکی از بزرگترین واردکننده های کالاهای پتروشیمی خواهد بود.

باید به این نکته توجه داشت که گسترش صنعت پتروشیمی لزوما به معنای کاهش اهمیت صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه مزایایی برای هر دو طرف وجود دارد و چین هم فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در اختیار اروپایی ها قرار خواهد داد.

نمودار ۳- تجارت محصولات پتروشیمی و ۱۰ شریک تجاری برتر اتحادیه اروپا

منبع: CeficChemdata International 2016

جریان تجارت خارجی اتحادیه اروپا با مناطق مختلف جغرافیایی

اتحادیه اروپا، به جز ژاپن، با همه مناطق تجاری اصلی مازاد تجاری دارد، که این مناطق عبارتند از نفتا، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای اروپایی غیر عضو در اتحادیه اروپا. خالص مازاد تجاری بخش تولید مواد شیمیایی اتحادیه اروپا با آمریکای شمالی در سال ۲۰۱۶ در حدود ۹/۱۰ میلیارد یورو و با کشورهای اروپایی غیرعضو اتحادیه در حدود ۲/۱۲ میلیارد یورو بوده است.

دو منطقه جغرافیایی اصلی که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیه اروپا تجارت می کردند، آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی غیر عضو بوده اند که برای سالیان متمادی شریک این کشور باقی مانده اند.

نمودار ۴- تراز تجاری اتحادیه اروپا با بازارهای رقابتی برتر مثبت بوده است

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر